Z odwiedzeniami w zimy królestwie – 31.01.2017

Wybrane fotografie, zarejestrowane podczas zimowego wypadu z aparatem w rejon Doliny Wapienicy, zbiornika retencyjnego Wielka Łąka, oraz stoków Kopanego w Beskidzie Śląskim dnia 31.01.2017.
01 02 03 04
05 06 07 08
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28 29
30 31 32 33
34 35 36 37
38 39 40 41
42 43 44 45
46 47 48 49
50 51 52 53
54 55 56 57
58 59 60 61
62 63