Pereł krople na łąkach, młoda zieleń, oraz potoki górskie 14-20.06.2016

Zdjęcia zebrane z trzech letnich spacerów 14-16.06, oraz 20.06.2016. W albumie perlące się krople po deszczu na łąkach w Krzywej - zielonej dzielnicy miasta Bielska-Białej, oraz potoki Wapieniczanka i Barbara, w Dolinie Wapienicy, u stóp Beskidu Śląskiego.
01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 37
38 39 40 41
42 43 44 45
46 47 48 49
50 51 52 54
55 56 57 58
59 60 61 62
63 64 65 66
67 68 69 70
71 72 73 74
75 76 77 78
79 80 81 82
83 84