Letnie wędrówki wokół Bielska-Białej - zdjęcia zebrane 30.07 - 08.08.2016

Zdjęcia zebrane z trzech letnich spacerów w okresie: 30.07, 02.08, oraz 08.08.2016. W albumie fotografie przedstawiające letnie wypady z aparatem w zielone peryferyjne rejony miasta Bielska-Białej, tudzież Krzywej, Lipnika, oraz sąsiadującej z Bielskiem gminy Kozy. Wśród zdjęć czar letnich łąk i pól, przedstawiciele świata makro, oraz malowniczy zachód słońca podziwiany z Lipnika Kopiec.
001 002 003 004
005 006 007 008
009 010 012 013
014 018 019 020
021 023 024 025
026 027 028 029
031 032 033 034
035 036 037 038
040 041 042 044
045 046 047 048
049 050 051 052
053 054 055 056
057 058 059 060
061 062 063 064
065 066 067 068
069 070 071 072
073 074 075 076
077 078 079 080
081 082 083 084
085 086 087 088
090 091 092 093
094 095 096 097
098 099 100 101
102 103 104 105
106 107